MultiDil YDM / Yurtdışı Eğitim Çözüm Ortağı

26.03.2019 01:12
 


 
Bu genel kursiyerlik koşulları, multidil ’in eğitimci olarak tanımlandığı her eğitim programı için kurumsal ve/veya bireysel başvurular dahil geçerlidir.
 
 
1. Kurslara kayıt yaptırmadan önce seviye belirleme sınavına girilir. Seviye belirleme sınavı Salı ve Cuma günleri 10:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılır.
 
2. Seviye belirleme sınavı ücretli olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara seviye belirleme ücreti iade edilmez.
 
3. Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. multidil 'den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
 
4. multidil 'deki indirimlerden yararlanmak için gerekli kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve ilgili belgenin, ekinde kimlik belgesi fotokopisi olduğu halde imzalanması gerekir.
 
5. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dahilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 
6. Kayıt dondurma en çok 6 ay için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. multidil 'den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 4 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz seviye belirleme sınavı yapılır.
 
7. multidil 'de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 6 günü (pazar hariç), haftaiçi 10:00-21:00, Cumartesi günü 10:00-18:00 saatleri arasında resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder. multidil 'den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
 
8. Bir sınıfın açılabilmesi için, multidil 'ce kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Kurslar için en az 4 kişi ile sınıf açılır. 3 kişi ve altı gruplar özel ders olarak değerlendirilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi multidil yönetimine aittir.
 

 
ÖZEL DERS Kursiyerlik Koşulları
 
♦ Ödemeler 4'er haftalık olarak hesaplanır.
 
♦ Ödemeler dönem başında 4 haftalık peşin olarak tahsil edilir.
 
♦ Dört kişi ve üstünde öğrenci sayısından oluşan gruplar 'Özel Ders' olarak değerlendirilmez, ve multidil (en çok 12 kişiye kadar) bu gruplara, dil seviyesi uygun öğrencileri kabul edip, kaydını yapabilir.
 
♦ Dört kişi ve üstünde öğrenci sayısından oluşup, başlayan gruplar, kişi sayısı 4'ün altına düştüğünde, 'Özel Ders' olarak değerlendirilir, ve mevcut kişi sayısı üzerinden, haftalık ders saatine göre, özel ders tarifesiyle ücretlendirilir. Aksi takdirde sınıf kaydı dondurulur ve yeterli sayıya ulaşıncaya kadar askıya alınır.(*Bu maddede belirtilen değişiklik, dönem ortasında yapılmaz. Öncelikle, içinde bulunulan 4 haftalık dönemin bitirilmesi gerekir.)
 
♦ Üç kişi veya altında öğrenci sayısıyla özel ders maksatlı başlatılıp, ücretlendirilen gruplara multidil dışarıdan öğrenci kabul edemez. Ücretlendirme avantajından faydalanmak isteyen kursiyer ilgili gruba öğrenci dahil etmek isterse ; aday kursiyer, uygunluk testlerinden ve multidil onayından geçmek zorundadır.
 
♦ Kursiyer(ler)in, satın almış olduğu 4 haftalık program dahilinde, derslere %25 oranında devamsızlık hakkı vardır. Kursiyer(ler)den kaynaklanan sebeplerle iptal edilip, yapılamamış olan dersler, aynı dönem içerisinde ortak bir gün ve saat belirlenip telafi edilemezse, ilgili dönem 5 haftaya uzatılır, ve 5. haftada aynı gün ve saatinde dersler telafi edilir. Ders işlendiği halde, derse katılamamış olan 2. ya da 3. öğrenci, veya her ikisi hakkından feragat etmiş sayılır.
 
♦ Yukarıda belirtilen devamsızlık sınırını aşmış olan kursiyer(ler), geriye dönük hak talep edemezler ve ücret iadesi yapılmaz.
 
♦ Özel Ders programlarına kayıt ve devam asla multidil yönlendirmesi ve ısrarıyla olmaz. Bu seçim tamamiyle kursiyer(ler)e aittir. Normal şartlarda multidil, önkayıt alarak, yeterli sınıf mevcudunun oluşmasını bekler, ve aday kursiyeri açılacak kurs tarihleri hakkında bilgilendirir.
 
♦ Özel Ders öğrencisi hiç bir indirime tabii değildir.
 
multidil, her yıl Eylül ayı başında, fiyatları yenileme hakkını kendine saklı tutar.
 
♦ Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
9. Derslere 3/4 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan öğrenci o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
 
> Yukarıdaki maddelerde 'kursiyer' ve 'öğrenci' aynı anlamda kullanılmıştır.
 
10. multidil 'deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.
 


 

Bu site Yeşilbeyaz e-İş Çözümleri tarafından desteklenmektedir.